+13092663031

dota2竞猜-dota2比赛押注-dota2赛事竞猜

bjoern@me.com

最期待的 Quai 54 系列来了!除了了 AJ7 另有神秘新成员!

Author:dota2竞猜-dota2比赛押注-dota2赛事竞猜    2022-09-12

作为最火热的陌头赛事,Quai 54 每一年城市吸引全世界各年夜街球团队参赛 ,同时也会推出专属 Jordan 战靴 。近日,一款 Air Jordan 7 “Quai 54” 暴光。整双鞋设计灵感来历于从西非文化,鞋面接纳深蓝色麂皮材质笼罩 ,鞋舌上饰有细条纹图案。从图中还能看到 Quai 54 系列的其他鞋款 ,包孕卢卡·东契奇 Air Jordan Luka 1 和 Air Jordan 1 。今朝的动静称这双 Air Jordan 7 “Quai 54” 会在本年发售,详细日期还没有宣布,按照以往经验海内也会有发售规划 ,咱们还将连续存眷报导 。Air Jordan 7 “Quai 54”发售日期:2022 年


【读音】:

zuò wéi zuì huǒ rè de mò tóu sài shì ,Quai 54 měi yī nián chéng shì xī yǐn quán shì jiè gè nián yè jiē qiú tuán duì cān sài ,tóng shí yě huì tuī chū zhuān shǔ Jordan zhàn xuē 。jìn rì ,yī kuǎn Air Jordan 7 “Quai 54” bào guāng 。zhěng shuāng xié shè jì líng gǎn lái lì yú cóng xī fēi wén huà ,xié miàn jiē nà shēn lán sè jǐ pí cái zhì lóng zhào ,xié shé shàng shì yǒu xì tiáo wén tú àn 。cóng tú zhōng hái néng kàn dào Quai 54 xì liè de qí tā xié kuǎn ,bāo yùn lú kǎ ·dōng qì qí Air Jordan Luka 1 hé Air Jordan 1。jīn cháo de dòng jìng chēng zhè shuāng Air Jordan 7 “Quai 54” huì zài běn nián fā shòu ,xiáng xì rì qī hái méi yǒu xuān bù ,àn zhào yǐ wǎng jīng yàn hǎi nèi yě huì yǒu fā shòu guī huá ,zán men hái jiāng lián xù cún juàn bào dǎo 。Air Jordan 7 “Quai 54”fā shòu rì qī :2022 nián

dota2竞猜-dota2比赛押注-dota2赛事竞猜

发表评论